Pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A.

Pytanie?

Odpowiedź.

Pytanie?

Odpowiedź.

Pytanie?

Odpowiedź.

Pytanie?

Odpowiedź.

 

„Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 15/4/2020/LFII w kwocie: 1 429 411,76 zł pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.”

       
Copyright © 2016 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński