Pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A.

Pytanie?

Odpowiedź.

Pytanie?

Odpowiedź.

Pytanie?

Odpowiedź.

Pytanie?

Odpowiedź.

 

Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa nr 1/2019/LF, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

       
Copyright © 2016 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński